(ქართული) კონფერენცია „სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების პარადიგმები“

Sorry, this entry is only available in ქართული.

Tuesday June 4th, 2019

0 Responses on (ქართული) კონფერენცია „სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების პარადიგმები“"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>