სამძიმარი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის მიხეილ ქავთარიას გარდაცვალების გამო

თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია ღრმა მწუხარებით იუწყება გამოჩენილი ქართველი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის, აღნიშნული საღვთისმეტყველო სასწავლებლის გამომცემლობის ყოფილი თანამშრომლის, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის მიხეილ ქავთარიას

გარდაცვალებას და თანაგრძნობას უცხადებს განსვენებულის ოჯახს.

გამოსვენება 18 აპრილს, 14 საათზე.

მისამართი: კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, მერაბ ალექსიძის ქ. №1/3.

Thursday April 18th, 2019

0 Responses on სამძიმარი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის მიხეილ ქავთარიას გარდაცვალების გამო"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>