საჯარო ლექცია თემაზე: „აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს კულტურული მემკვიდრეობა, თანამედროვე რეალობა და საფრთხეები“

18 აპრილს, პარასკევს,

თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში

ჩატარდება საჯარო ლექცია თემაზე:

 აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს კულტურული მემკვიდრეობა, თანამედროვე რეალობა და საფრთხეები

მომხსენებლები:

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს კულტურულ ფასეულობათა დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილე, გიორგი ჩუბინაშვილის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევითი ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი გიორგი პატაშური.

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორანტი, დიდი ლიახვის ხეობის სახელმწიფო მუზეუმ-ნაკრძალის კურატორი სალომე მელაძე.

 დასაწყისი 13:00 საათზე

Wednesday April 10th, 2019

0 Responses on საჯარო ლექცია თემაზე: „აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს კულტურული მემკვიდრეობა, თანამედროვე რეალობა და საფრთხეები“"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>