თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში

2019 წლის 26 მარტს გაიმართება

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

დიაკვანი ზაქარია გათენაძე – ,,წინასწარმეტყველი ანგია და მისი წიგნის საღვთისმეტყვველო ანალაზი”.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: – თეოლოგიის დოქტორი ირაკლი ორჟონია.
რეცენზენტი: თეოლოგიისა და ისტორიის დოქტორი, პროფესორი დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი.

დასაწყისი 13 საათზე

Tuesday March 26th, 2019

0 Responses on "

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>