შეხვედრა Erasmus+ ეროვნული ოფისის კოორდინატორ ლიკა ღლონტთან.

22 მარტს თბილისის სასულიერო აკადემიას და სემინარიაში შედგა შეხვედრა Erasmus+  ეროვნული ოფისის კოორდინატორ ლიკა ღლონტთან. კოორდინატორმა ისაუბრა ერაზმუსის პროგრამის აქტუალურ საკითხებზე, ევროკავშირის საგრანტო პროგრამაზე, რომელიც აქამდე არსებულ რამდენიმე პროგრამას აერთიანებს და მხარს უჭერს როგორც ინდივიდუალურ მობილობას სტუდენტებისა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისათვის, ასევე ინსტიტუციურ თანამშრომლობას საქართველოსა და ევროპის უნივერსიტეტებს შორის. მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ სასურველი იქნება სასულიერო აკადემიისა და  სემინარიის სასწავლო პროგრამების საერთშორისო კონტაქტების განვითრებისთვის  ერაზმუსის პროეტებში მონაწილეობა.

Friday March 22nd, 2019

0 Responses on შეხვედრა Erasmus+ ეროვნული ოფისის კოორდინატორ ლიკა ღლონტთან."

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>