სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში

2019 წლის 22 მარტს გაიმართება

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

ირაკლი ბიწაძე – „წმინდა ანტონი დიდის შვიდი ეპისტოლის ძველი ქართული

    თარგმანი“.

 

ხელმძღვანელი:  თეოლოგიისა და ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი ედიშერ ჭელიძე

რეცენზენტიფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ანა ჭუმბურიძე

ენობრივი შეფასება: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მედეა ღლონტი

დეკანოზი ლუკა (ზურაბ) ბუჩუკური – „ეგვიპტეში აღსრულებული ათი სასჯელი

            და მათი საღვთისმეტყველო ანალიზი“

 

ხელმძღვანელი: თეოლოგიის დოქტორი ირაკლი ორჟონია

რეცენზენტი:  თეოლოგიისა და ისტორიის დოქტორი, პროფესორი, დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი

ენობრივი შეფასება: ფილოლოგიის დოქტორი ხათუნა მემანიშვილი

დასაწყისი 13:00 საათზე

Friday March 22nd, 2019

0 Responses on სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>