2018 წლის 28 დეკემბერს, 12:30 საათზე, თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში შედგება აკადემიის კურსდამთავრებულის სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა.

2018 წლის 28 დეკემბერს, 12:30 საათზე, თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში შედგება აკადემიის კურსდამთავრებულის სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა.

ალექსანდრე მაისურაძე – ,,საქართველოდან ქრისტიანობის

               გავრცელება და მისი კვალი ჩრდილოკავკასიელ   ხალხებში“.

         ხელმძღვანელი: პროფესორი, მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

რეცენზენტი: ისტორიის დიქტორი, პროფესორი, ნინო თომაძე

 

December 27, 2018

0 Responses on 2018 წლის 28 დეკემბერს, 12:30 საათზე, თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში შედგება აკადემიის კურსდამთავრებულის სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა."

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>