ყოველკვირეული მოხსენებები აკადემიაში

2018 წლის 6 დეკემბერს თბილისის სასულიერო აკადემიის მეორე კურსის სტუდენტმა თევდორე გოგოლაძემ წაიკითხა მოხსენება  თემაზე: “წმიდა არსის” გალობის შესახებ.

წმიდა არს, წმიდა არს, წმიდა არს უფალი საბაოთ! სავსე არიან ცანი და ქვეყანა დიდებითა მისითა! დამოწმებულ საგალობელს უსმენს ყოველი მორწმუნე საღმრთო ლიტურგიაზე დგომისას, მას ლათინურად Sanctus-საც უწოდებენ. მოხსენების მიზანია საზოგადოების წინაშე წარმოჩნდეს წინამდებარე საგალობლის წარმომავლობა, საღვთისმეტყველო და სწავლა-მოძღვრებითი შინაარსი, დამოწმებული წმიდა მამების შესაბამისი კომენტარებით, ასევე მისი ლიტურგიაში დამკვიდრების ისტორიული გზა, საღვთისმსახურო დანიშნულება და განმარტება.

Thursday December 6th, 2018

0 Responses on ყოველკვირეული მოხსენებები აკადემიაში"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>