მოხსენება თემაზე ძველი აღთქმის რელიგიური ტრადიციები

8 ნოემბერს სასულიერო აკადემიაში, ამავე სასწავლებლის მესამე კურსის სტუდენტმა, თბილისის ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის მოძღვარმა იაკობ მუჯირმა მოხსენება წაიკითხა თემაზე: ,,ძველი აღთქმის რელიგიური ტრადიციები.“
თემის კვლევის ძირითადი წყაროა, იოსებ ფლავიუსის წიგნი – ,,იუდეველთა სიძველენი“, რომელიც თავის მხრივ ეფუძნება ძველ აღთქმას. საკითხი ეხება სჯულის კიდობნის შექმნას, სავანის დამზადებას, ქერუბიმების გამოსახვას.
მოხსენებას ესწრებოდნენ სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის მაგისტრატურის სტუდენტები, რომლებმაც მამა იაკობს კითხვები დაუსვეს და საბოლოოდ აღნიშნეს, რომ მოხსენება იყო აქტუალური და საინტერესო.

Thursday November 8th, 2018

0 Responses on მოხსენება თემაზე ძველი აღთქმის რელიგიური ტრადიციები"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>