ახალი წიგნი

 

,,განათლების შემოქმედებითი ძალა” – კიდევ ერთი ახალი წიგნი  შეემატა თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობის მიერ გამოცემულ არაერთ საუკეთესო წიგნთა ნუსხას.

შემოქმედებით პრინციპებად ჩამოყალიბება, როგორც ინოვაციებისა და სამეწარმეო წარმატების ძირითადი საფუძველი, განმარტებულია ბერლინის შტაინბაისის ინსტიტუტის (SHB) საერთაშორისო ბიზნესისა და მეწარმეობის სკოლის (SIBE) საგანმანათლებლო მოდელის მაგალითზე. ესაა ჭეშმარიტად ინოვაციური წიგნი, რომელიც გერმანულიდან თარგმნა ფილოლოგიის დოქტორმა თამარ კოტრიკაძემ. მისი რედაქტორია თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობის დირექტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ნინო მელიქიშვილი, რეცენზენტი – ფილოლოგიის დოქტორი ქეთევან მამასახლისი.    

 

May 15, 2018

0 Responses on ახალი წიგნი"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>