თბილისის სასულიერო აკადემიის დეკანისა და სტუდენტების ერთობლივი წირვა

21 აპრილს, კრწანისის წმინდა ნიკოლოზის სახეობის ტაძარში, ჩატარდა თბილისის სასულიერო აკადემიის დეკანისა და სტუდენტების ერთობლივი წირვა.

Wednesday April 25th, 2018

0 Responses on თბილისის სასულიერო აკადემიის დეკანისა და სტუდენტების ერთობლივი წირვა"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>