პარასკევს, 6 ოქტომბერს, თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში ჩატარდება გაერთიანებული პედაგოგიური საბჭოს სხდომა. პედსაბჭო დაიწყება 3 სთ-ზე, დასწრება სავალდებულოა.

October 4, 2017

0 Responses on პარასკევს, 6 ოქტომბერს, თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში ჩატარდება გაერთიანებული პედაგოგიური საბჭოს სხდომა. პედსაბჭო დაიწყება 3 სთ-ზე, დასწრება სავალდებულოა."

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>