სტუდენტთა ახალი ნაკადი

წელს, მისაღები გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შემდეგ,  ას ცხრამეტი ახალგაზრდა გახდა თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სტუდენტი. ჩარიცხულ პირველკურსელთა რაოდენობა ამგვარად განაწილდა ფაკულტეტებზე: 31 სტუდენტი ჩაირიცხა სასულიერო სემინარიაში, 34 – ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე, 15 – ხელოვნების ისტორიის ფაკულტეტზე, 11 – ხატწერის, არქიტექტურისა და რესტავრაციის ფაკულტეტზე, ხოლო სასულიერო აკადემიის სტუდენტის სახელო 28 პრეტენდენტმა მოიპოვა.

თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია ყველა პირველკურსელს ულოცავს უმღლესი სასწავლებლის სტუდენტობას და უსურვებს შემდგომ წარმატებებს.

September 15, 2016

0 Responses on სტუდენტთა ახალი ნაკადი"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>